آخرین ارسال های انجمن
انجمن
نوشته شده توسط : پویا عماد

گیاهان با تنفس خود فضای خانه را تصفیه و سرشار از سلامتی می کنند.

به گزارش بالینکو  هفت گیاه زنبق، بامبو، آفتابگردان، بگونیا، آلوئهورا، داوودی و آگلونما خاصیت درمانی دارند. این گل ها، گیاهان آپارتمانی هستند.
بنابراین به راحتی می توانید آنها را در منزل نگهداری کنید و پرورش دهید. نفس کشیدن این گیاهان باعث تمیز شدن هوای خانه می شود و به این ترتیب هوایی که
نفس می کشید سرشار از سلامت است.
حتما پیامکهای تبلیغاتی انواع وسایل تصفیه هوای خانه به دست شما هم رسیده، اما بعید است پیامک تبلیغاتی چهار گل را دریافت کرده باشید. امسال عید، گلهای
خانه را با دیدگاه بهداشتی ـ زیبایی انتخاب کنید تا ضمن داشتن خانه ای زیبا، هوای پاک تنفس کنید. هفت گیاه زنبق، بامبو، آفتابگردان، بگونیا، آلوئه ورا، داوودی و
آگلونما خاصیت درمانی دارند. این گل ها، گیاهان آپارتمانی هستند. بنابراین به راحتی می توانید آنها را در منزل نگهداری کنید و پرورش دهید. نفس کشیدن این
گیاهان باعث تمیز شدن هوای خانهمی شود و بهاین ترتیب هوایی کهنفس می کشید سرشار از سلامت است.خرید مبلمان

یکی از ویژگی های بامبو، ایجاد رطوبت در فضای خانه است. بنابراین یکی از بهترین مکان ها برای نگهداری آن، اتاق خواب کودکان است. از بین این گیاهان، بامبو به
کمترین رسیدگی نیاز دارد، اما بیشترین تاثیر را در حفظ پاکیزگی هوای خانه دارد. زنبق و آفتابگردان هرچند به دو شکل شاخه ای و ریشه ای وجود دارند، اما نوع ریشه
ای آن تاثیر بیشتری در تصفیه هوای خانه دارد. به نظر شما هر کدام از این گیاهان چگونه در تصفیه هوای خانه تاثیرمی گذارند؟

۱ -داوودی، گل روزهای سخت

 :: بازدید از این مطلب : 103
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 خرداد 1396 | نظرات ()